Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 4024 від 10.10.2017, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг),

Надання послуг фінансового лізингу (Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 4024 від 10.10.2017, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 66 від 04.10.2018, видана Національним банком України)

Послуги оператора платіжної інфраструктури (Повідомлення про внесення відомостей до Реєстру №27-0018/49986 від 17.09.2018 р. https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/cc86b45437fe21b6667cd17cd5906cf7)
Послуги
1. Послуги з переказу коштів
ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» надає наступні послуги з переказу коштів згідно з внутрішніми правилами та правилами платіжних систем, в яких є учасником (членом), а саме:
- ініціювання за допомогою платіжної картки переказу коштів з рахунка платника-фізичної особи на рахунок отримувача;
- приймання безготівкових коштів від платника для поповнення електронними грошима наперед оплаченої картки користувача або електронного пристрою користувача;
- приймання електронних грошей від користувача в обмін на безготівкові кошти, що перераховуються на рахунок торговця;
- здійснення переказу електронних грошей з електронного пристрою одного користувача на електронний пристрій іншого користувача.
Порядок (умови) здійснення переказу коштів.
Переказ коштів здійснюється відповідно до внутрішніх правил та правилам платіжних систем, в яких ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» є учасником (членом).
Умови щодо переказу коштів визначені у публічному договорі про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (публічна оферта).
Переказ коштів здійснюється виключно в національній валюті України на всій території України, за виключенням Автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
З платника(користувача) та/або отримувача коштів, вартість послуг може утримуватися виключно в національній валюті України.
Строки зарахування коштів отримувачам.
Строк зарахування коштів (переказу) отримувачам складає до 3 (трьох) банківських днів, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Вартість послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плати за здійснення операції).
Розрахунок вартості послуг здійснюється в залежності від виду послуги та суми переказу, що погоджується з платником(користувачем) шляхом розміщення на моніторі або екрані платіжного пристрою до моменту внесення коштів, а також розміщення інформації про вартість послуг у цьому вкладенні на даному веб-сайті.
Вартість послуг з переказу коштів та порядок її вирахування визначається у договорах, що укладаються з отримувачами коштів або у інший законний спосіб.
Місця розташування програмно-технічних комплексів самообслуговування.
ТОВ «ПЕЙСЕЛ» не здійснює послуги з переказу коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем.
Спори між учасниками та користувачами платіжних систем визначається правилами платіжних систем, учасником (членом) яких є ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ».
У разі звернення платника із скаргою/заявою, ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» повідомляє скаржника/заявника про умови та порядок розгляду спорів у відповідній платіжній системі, в якій дана транзакція платника була зареєстрована, при цьому ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» вживає всіх необхідних заходів для вирішення спору/питання.
Види валют переказу коштів.
Переказ коштів здійснюється виключно в національній валюті Україні (гривні).
3. Послуги оператора платіжної інфраструктури
Послуги із здійснення операційних та інших технологічних функцій, що забезпечують використання електронних грошей надаються наступним юридичним особам:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ідентифікаційний код 26237202), як емітенту електронних грошей;
- ТОВ «лайфселл» (ідентифікаційний код 41498322), як агенту з розповсюдження.